Dünya İnsan Hakları günü ilçemizde 10 Aralık 2014 Çarşamba günü Bilfen Anadolu Lisesi Konferans salonunda düzenlenen programla kutlandı.

Açılış konuşmasının ardından İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Sinan AYDIN günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı.

İlçemiz Kaymakamı Sayın Mustafa GÜLER yaptığı konuşmasında ;

Bilindiği gibi her yıl 10 Aralık gününü de içine alan hafta 'İnsan Hakları Haftası' olarak kutlanmaktadır. Buradan hareketle yeryüzünde insanca bir yaşam sürdürebilmek için gayret eden bizlerin, insan hakları dendiğinde şu hususların altını kalın çizgilerle çizmemiz gerekiyor:

- İnsan hakları, yeryüzüne ilk insanın ayak basmasıyla başlayan ve bizlere diğer insanların ikram ettiği bir lütuf değil, bizzat yaratıcı tarafından bahşedilen ve ihlal edilmesi en büyük günahlardan olan 'kul hakkı' diye nitelendirilen bir vakıadır.

- İnsanın vazgeçilmez hakları arasında can, mal, akıl, inanç, vicdan, sağlık, seyahat ve eğitim özgürlüğü ve güvenliği ön planda yer almaktadır.

- Günümüz dünyasında sıkça maruz kaldığımız çevre felaketleri, savaş ve katliamlar, aile dramları, iş ve trafik kazaları, kadın cinayetleri ve çocuk istismarı gibi birçok bireysel ve toplumsal travmaların altında hep, insana ve insan haklarına yeterince değer vermemenin olduğunu ifade etmek mümkündür.

- Zira en büyük israf, insanın hem kendi hayatını hem de başka insanların hayatını hiçe sayıp boş yere harcamasıdır.

- Kültür ve medeniyet kodlarımızda 'en üstün ve en şerefli varlık', 'yeryüzünün halifesi', 'küçük bir evren', 'Allah'ın şaheseri' ve 'kâinat ağacının en muhteşem meyvesi' olarak nitelendirilen insanın günümüzde hem kendisiyle, hem yaratıcısıyla, hem çevresiyle hem de evrenle barış ve uyum içerisinde yaşamak yerine çatışmayı tercih etmesi son derece manidardır. Zira bu değerlerle çatışan ve her geçen gün kendisine biraz daha yabancılaşan insanın yeryüzünde yapamayacağı hiçbir kötülük yoktur maalesef.

- Buradan hareketle şunu ifade edebiliriz ki bir kişinin, bir zihniyetin, bir ideolojinin, bir devletin, bir kurumun ve bir ailenin değeri, onun insana olan bakış açısıyla ve insan verdiği değerle doğru orantılıdır.

Bu duygu ve düşüncelerle Hz. Ali'nin tüm insanları kuşatıcı nitelikteki şu sözüyle konuşmamı tamamlamak istiyorum: 'İnsanlar iki gruptur. Birincisi dinde kardeş olduklarımız, ikincisi ise insanlıkta eş ve eşit olduklarımız…'

Kardeşliğin ve barışın egemen olduğu ve insana insan olduğu için değer verildiği bir dünyada buluşmak dileğiyle hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyorum…