T.C. Ýçiþleri Bakanlýðý e-icisleri projesi Bilgi Edinme Ýnsan Haklarý Baþvuru Formu e-mevzuat bilgi sistemi TC Kimlik no sorgulama Resmi Gazete

 

 

   ISTANBUL

 

 

 

  

  Bulunduğunuz Yer: Hizmet Standartları  >>   Nüfüs Müdürlüğü

 
 

 

 Bu içeriği yazdırmak için tıklayın...  Yazı tipini küçültmek için tıklayın.  Yazı tipini büyütmek için tıklayın.

İlçe Nüfus Müdürlüğü

HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SIRA NO

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

(EN GEÇ SÜRE)

1

ADRES BEYANI

1) Beyan edilen adreste bir başkasının oturduğunun tespiti halinde, ilgiliden adres beyan formu ile birlikte beyanı temin edici elektrik, su, telefon, doğalgaz abonelik sözleşmesi veya faturası, noterden tasdikli kira sözleşmesi, tapu kaydı, gibi belgeler istenecektir.

2) Akrabalık bağı bulunmayan kişi tarafından, daha önce beyan edilmiş bir adrese “ birlikte oturma gerekçesiyle” yeni adreste bulunulması halinde ve müracaatın mümkün olmaması durumunda; adreste hali hazırda oturan kişinin apartman-site yöneticisi, lojman idaresi sorumlusu veya muhtar tarafından onaylanmış yazılı beyanın istenmesi ve hali hazırda oturmakta olan kişi ile,

3) Çocukların ve kısıtlıların adresleri veli, vasi, kayyım, bunların bulunmaması halinde; çocuğun büyük ana, büyük baba veya ergin olan kardeşleri ya da çocuğu yanında bulunduranlar tarafından bildirilir.

20 günü

2

DOĞUM

1) Doğum Raporu,

2) Anne ya da babanın kendisinin,Nüfus Cüzdanlarıyla bizzat kendilerinin başvurusu,

3) Doğum tarihinden itibaren bir ay geçmişse Maliye Bakanlığının belirlediği Nüfus Cüzdan ücreti,

Türkiye de 30 günü

Yurtdışında 60 günü

3

NÜFUS CÜZDANI

1) Nüfus cüzdanı ergin olanların kendilerine, ergin olmayanların ise veli, vasi veya resmi vekillik belgesi ibraz edenlere imza karşılığında verilir.

2) Yurt içinde nüfus cüzdanı ile başvuru yapılması halinde cüzdan seri numarası sistemdeki bilgilerle aynı ise müracaat edilen her nüfus müdürlüğündennüfus cüzdanı alınması mümkündür. Nüfus cüzdanı ve son altı ay içinde çekilmiş iki resim ile,

3) Nüfus cüzdanının kaybedilmesi halinde ise nüfus cüzdanı talepleri yerleşim yeri veya diğer adresin bulunduğu nüfus müdürlüğüne yapılır. Bağlı bulunduğu muhtarlıktan Nüfus Cüzdanı Talep Belgesi ve son altı ay içinde çekilmiş vesikalık resim,

4) Nüfus Hizmetleri Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 131. maddesinin 5. bendinde yer alan " Talep edilmediği sürece onbeş yaşından küçüklerin nüfus cüzdanına ve nüfus cüzdanı talep belgelerine fotoğraf yapıştırılmaz. Onbeş yaşından büyük çocuklar için, ya da fotoğraflı nüfus cüzdanı düzenlenirken, fotoğraflı nüfus cüzdanı talep belgesi istenir. "hükmüne göre Nüfus Cüzdanı düzenlendiğinden, fotoğraflı Nüfus Cüzdanı düzenlenmesi için, fotoğraflı nüfus cüzdan talep belgesinin ibrazı gerekmektedir.

 

4

EVLENME CÜZDANI

1) Bağlı bulundukları muhtardan, “Uluslar Arası Aile Cüzdanı Talep Belgesi”

2) Kadın ve Erkeğin son altı ay içinde çelikmiş vesikalık resmi

3) Müracaat sırasında Nüfus Cüzdanlarının ibrazı,

4) Maliye Bakanlığının yıl içinde belirlediği Aile Cüzdan ücreti

 

5

SAKLI NÜFUS

1) Dilekçe,

2) Bağlı bulunduğu muhtardan oturduğuna dair belge,

3) 4 adet vesikalık resim

 

6

NÜFUS KAYIT ÖRNEĞİ

1)Nüfus cüzdanı ile müracaat edilip, ergin olanların kendilerine, ergin olmayanların ise veli, vasi veya resmi vekillik belgesi ibraz edenlere imza karşılığında verilir

 

 

7

MAHKEME VE TAPU İŞLEMLERİ

1) İlgilinin mahkeme ve ya tapudan getireceği resmi yazı,

2) İlgilinin bizzat kendisi veya birinci dereceden yakını nüfus cüzdanı ile birlikte

3) Mahkeme ve tapu yazıları ilgilisinin olmadığı durumlarda vekalet ile,

 

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

İlk Müracaat Yeri: İkinci Müracaat Yeri:

İsim :Üsküdar Nüfus Müdürlüğü İsim :

Unvan : Nüfüs Müdürü

Adres : Mimar Sinan Mah. Dr. Fahri Atabey CAd. No: 21              81160   Üsküdar - İstanbul

 


Tel   : 216 201 20 95

Faks : 216 201 20 96

E-Posta :uskudar34@nvi.gov.tr E-Posta :

 
        

      
Mimar Sinan Mahallesi Doktor Fahri Atabey Caddesi No: 21 81160 Üsküdar - İstanbul