T.C. Ýçiþleri Bakanlýðý e-icisleri projesi Bilgi Edinme Ýnsan Haklarý Baþvuru Formu e-mevzuat bilgi sistemi TC Kimlik no sorgulama Resmi Gazete

 

 

  

ISTANBUL

  
  Bulunduğunuz Yer: Hizmet Standartları  >>   Üsküdar Belediyesi

 
 

 

 Bu içeriği yazdırmak için tıklayın...  Yazı tipini küçültmek için tıklayın.  Yazı tipini büyütmek için tıklayın.

ÜSKÜDAR BELEDİYESİ

STANDARTLARI TABLOSU

Basın-Yayın Halka İlişkiler Müdürlüğü

SIRA

NO

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE)

1-

Şikayet-İstek ve Bilgi Edinme Dilekçeleri

Beyaz Masa Dönüş Süresi

Dilekçe

48 saat

10 dk.

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

İlk Müracaat Yeri: İkinci Müracaat Yeri:

İsim : Türkan Sema ŞİMŞEK İsim :Sündüz KAHYAOĞLU

Unvan : Memur Unvan : Memur

Adres : Basın-Yayın Halkla İlişk.Md. Adres : Bas.-Yay. Halk.İlş Md.

Tel : 0216 531 30 00/2113 Tel : 0216 531 30 00/2115

Faks : 0216 531 31 03 Faks : 0216 531 31 03

 

ÜSKÜDAR BELEDİYESİ

HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

SIRA

NO

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE)

1-

İş başvuruları

Dilekçe

-

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

İlk Müracaat Yeri: İkinci Müracaat Yeri:

İsim : Emel TOMAR İsim :Şaduman Pazarbaşı

Unvan : İns Kyn ve Eğt Müdürü Unvan : Mdr Yardımcısı

Adres : İns.Kyn ve Eğt Mdlüğü Adres : İns Kyn ve Eğt Md.

Tel : 0216 531 30 00/2145 Tel : 0216 531 30 00/3047

ÜSKÜDAR BELEDİYESİ

HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

Bilgi İşlem Müdürlüğü

SIRA

NO

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE)

1-

İnşaat ruhsatı için Numarataj yazısı verilmesi

-Vaziyet Planı (sayısal/dijital ortamda)

-Kesilen harcın makbuzu (Belediye Vergi Makbuzu)

1 saat

2-

Adres Değişikliği Yazı

-Matbu Dilekçe

10 dk

3-

Sicil (Eksik bilgi düzeltme-Yeni kayıt-Birleştirme-Kapama)

-Kimlik Fotokopisi

-Vergi Levhası

10 dk

4-

Emlak Beyanı Kodlama

-Tapu Fotokopisi

-Ölümlerde Veraset İlamı

10 dk

5-

Çevre Temizlik Beyanı Kodlama

-Kira Kontratı

-Kimlik

10 dk

6-

Tevhid-İfraz İşlemeleri

-Yeni Tapu

-Encümene Teklif Belgesi

-Röperli Kroki

15 dk

7-

Şikayet-İstek ve Bilgi Edinme Dilekçeleri

-Dilekçe.

10 dk

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

 Müracaat Yeri: İkinci Müracaat Yeri:

İsim : Nurbanu Sevenler İsim : Filiz Ferah

Unvan : Numarataj Şefi Unvan : Harita Teknikeri

Adres : Bilgi İşlem Müdürlüğü Adres : Bilgi İşlem Müd.

Tel : 0216 531 30 00 (dahili 2371) Tel : 531 3000(2127)

Faks : 0216 492 44 11 Faks : 0216 531 32 25

E-Posta : numarataj@uskudar.bel.tr E-Posta:bilgiislem@uskudar.bel.tr

ÜSKÜDAR BELEDİYESİ

HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

Park ve Bahçeler Müdürlüğü

SIRA

NO

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE)

1-

Park yapımı

Dilekçe , plan ve mülkiyet durumu

İhale süresi

2-

Park bakımı

Dilekçe

İhale süresi( işin niteliğine göre değisir)

3-

Ağaçlandırma

Dilekçe

İlkbahar –Sonbahar

dönemi

4-

Çiçeklendirme

Dilekçe

İlkbahar-Sonbahar

dönemi

5-

Budama

Dilekçe (özel mülkiyette olanlar için)

Kamu mülkiyetinde olanlar için telefon , beyaz masa şikayetleri

15 Kasım-15 Mart

(Budama dönemi)

6-

Plan ve proje

Dilekçe, plan ve mülkiyet durumu

Park yapım programına göre değişir

7-

Bilgi Edinme Dilekçeleri

-Dilekçe.

2 gün

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

İlk Müracaat Yeri: İkinci Müracaat Yeri:

İsim : Ali Fuat Toptaş İsim : Yurdagül Erdem

Unvan : Park ve Bahçeler Müdürü Unvan : Memur

Adres : Park ve Bahçeler Mdlüğü Adres : Park ve Bahçeler Md.

Tel : 0216 531 32 54 Tel : 0216 531 32 54

Faks : 0216 531 32 50 Faks : 0216 531 32 50

E-Posta : http://www.uskudar.bel.tr/ E-Posta : www.uskudar.bel.tr

ÜSKÜDAR BELEDİYESİ

HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

Temizlik İşleri Müdürlüğü

SIRA

NO

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE)

1-

Şikayet-İstek ve Bilgi Edinme Dilekçeleri

Dilekçe

10 Dakika

2-

Tıbbı Atık Sözleşmesi

Vergi Levhası, İşyeri kaşesi, İşyeri Krokisi, Nüfus cüzdan Fotokopisi

30 dk

3-

Hafriyat Toprağı İnşaat Yıkıntı Atığı Taşıma İzin belgesi

-Tapu

-Çap

-Kamyonlara ait taşıma izin belgesi

-Harfiyatcıya ait vergi Levhası

-Hafriyata ait Fotoğraf

10 dk

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

İlk Müracaat Yeri:

İsim : Güven KERİMOĞLU

Unvan : Temizlik İşleri Müdürü

Adres : Temizlik İşleri Müdürü

Tel : 0216 531 30 00 (dahili 3330)

Faks : 0216 531 32 59

E-Posta : temizlikj@uskudar.bel.tr

ÜSKÜDAR BELEDİYESİ

HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

Destek Hizmetleri Müdürlüğü

SIRA

NO

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE)

1-

Şikayet-İstek ve Bilgi Edinme Dilekçeleri

Dilekçe

10 Dakika

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

İlk Müracaat Yeri: İkinci Müracaat Yeri:

İsim : Salih Uzun İsim : Ömer Oğuzhan

Unvan : Destek Hizmetleri Müdürü Unvan : Destek Hizm Md. Yrd.

Adres : Destek Hizmetleri Müdürlüğü Adres : Destek Hizmetleri Md

Tel : 0216 531 30 00 (dahili 3023) Tel : 216 531 30 00(3223)

Faks : 0216 531 30 88 Faks : 0216 531 30 88

E-Posta : idariisler@uskudar.bel.tr E-Posta:idariisler@uskudar.bel.tr

ÜSKÜDAR BELEDİYESİ

HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

Emlak İstimlak Müdürlüğü

SIRA

NO

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE)

1-

Kamulaştırma

§ Tapu

§ Çap, Röperli Kroki

§ Nüfus Cüzdan Fotokopisi

90 Gün

2-

3194/17. Göre Tevhiden Satış

§ Tapu

§ İmar Durumu

§ Nüfus Cüzdan Fotokopisi

§ Dilekçe

45 Gün

3-

2886/45’e göre İhale ile Satış

§ Nüfus Cüzdan Fotokopisi

§ Teminat Makbuzu

45 Gün

4-

İmar Affından Tapu Verme

§ Yeminli Özel Teknik Büro Evrakları

90 Gün

5-

2886/45’e göre Kiraya Verme

§ Nüfus Cüzdan Fotokopisi

§ Teminat Makbuzu

§ Kontrat

60 Gün

6-

Ecrimisil Uygulaması

§ Tespit Tutanağı

§ Kroki - Çap

60 Gün

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

İlk Müracaat Yeri:

İsim : Zekiye ÖZCAN

Unvan : Memur

Adres : Emlak İstimlak Müdürlüğü

Tel : 0216 531 30 00/2190

Faks : 0216

E-Posta: www.uskudar.bel.tr

ÜSKÜDAR BELEDİYESİ

HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

Zabıta Müdürlüğü

SIRA

NO

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE)

1-

İş Yeri Teftiş Defteri verilmesi

-Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınan teftiş defteri

-İş Yeri Açma Ve Çalışma Ruhsatı

-İkametgah

-Nüfus Cüzdan sureti

-1 adet fotoğraf

10 dk

2-

Bilgi Edinme Dilekçeleri

-Dilekçe

15 gün

3-

Şikayet-İstek Dilekçeleri

-Dilekçe

30 gün

4-

Tezgah Kurma Belgesi Verilmesi

-Mali Hizmetler Müdürlüğünden ödendi makbuzu

10 dk

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

İlk Müracaat Yeri: İkinci Müracaat Yeri:

İsim : Sevda YAMAN İsim : Arzu ERSAN

Unvan : Büro Şefi Unvan : Zabıta Memuru

Adres : Zabıta Müdürlüğü Adres : Zabıta Müd

Tel : 0216 531 32 04 Tel : 0216 531 32 00

Faks : 0216 495 68 60 Faks : 0216 495 68 60

E-Posta : www.zabita@uskudar.bel.tr

ÜSKÜDAR BELEDİYESİ

HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

Fen İşleri Müdürlüğü

SIRA

NO

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE)

1-

Yol Katılım Bedeli

-Dilekçe,

-Tapu,

-Çap,

-İmar Durumu,

-Kot,Kesit,

-İnşaat İstikamet Rölevesi

15 Dakika

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

İlk Müracaat Yeri: İkinci Müracaat Yeri:

İsim : Neslihan KARA İsim : Mehmet UZUN

Unvan : Büro Şefliği Unvan : Ruhsat ve 23.Md. Şefliği

Adres : Fen İşleri Müdürlüğü Adres : Fen İşleri Müd./Mühendis

Tel : 0216 531 30 00 (2223) Tel : 0216 531 30 00 (3339)

Faks : 0216 531 21 51 Faks : 0216 531 21 51

E-Posta : E-Posta :

 

ÜSKÜDAR BELEDİYESİ

HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

SIRA

NO

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE)

1-

Salon Tahsisleri

-Müracaat (başvuru dilekçesi veya telefon)

-Uygunluk değerlendirmesi (salonun müsait olup olmadığı)

-Onay ve Resmi işlemler (başkanlık onayı)

30 dakika ve 1 saat arası

2-

Kayıt işlemleri

-Gelen evrak ( evrakların onay yazısı)

-Giden evrak ( onaylanmış belgelerin fax veya elden iletimi)

10 dakika

3-

Vatandaş talebi

-Yayın, bilgi, belge ve dökümanı ( kargo ve yüzyüze iletişim)

5 dakika ile 10 dakika arası

4-

Şikâyet istek

-U.K.B.S üzerinden cevaplandırılıyor.

10 dakika

5-

Bilgi edinme

Dilekçeleri

-Beyaz masa ve Outlook aracılığı ile ulaşıyor.

10 dakika

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

İlk Müracaat Yeri: İkinci Müracaat Yeri:

İsim : Yeter ERTÜRK İsim : Dilek ÇAKIR

Unvan : Büro şefi Adres : Kült. ve Sos. İşl. müd.

Tel : 0216 531 30 00 /3048 Tel : 0216 531 30 00 /3048

Faks : Faks :

E-Posta : http://www.uskudar.bel.tr/ E-Posta : www.uskudar.bel.tr

ÜSKÜDAR BELEDİYESİ

HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü

SIRA

NO

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE)

1-

Sıhhi Müessese Ruhsat Başvurusu

-Yangın Söndürme Cihazı Fatura Fotokopisi (30 kişiden az işçi çalıştıran yerlerden)

-Tapu Fotokopisi

-Emlak Beyanı

-Vergi Levhası Fotokopisi

-İmza Beyanı(Noterden)

-Kimlik fotokopisi

-Devir sözleşmesi

-Ustalık belgesi

-Kira kontratı fotokopisi

-Mesul Müdürlük Sözleşmesi

-Taahhütname

ŞİRKETLERDEN

-Sicil Gazetesi (Kuruluş Gazetesi) fotokopisi

-İmza Sirküsü fotokopisi

-Faaliyet Belgesi fotokopisi

15 dakika

2-

Gayri Sıhhi Müessese Ruhsat Başvurusu

-Yangın Söndürme Cihazı Fatura Fotokopisi (30 kişiden az işçi çalıştıran yerlerden)

-Tapu Fotokopisi

-Emlak Beyanı

-Vergi Levhası Fotokopisi

-İmza Beyanı(Noterden)

-Kimlik fotokopisi

-Devir sözleşmesi

-İSKİ uygunluk belgesi

-Kira kontratı fotokopisi

-Motor Beyanı

-Taahhütname

ŞİRKETLERDEN

-Sicil Gazetesi (Kuruluş Gazetesi) fotokopisi

-İmza Sirküsü fotokopisi

-Faaliyet Belgesi fotokopisi

15 dakika

3-

Umuma Açık Ruhsat Başvurusu

-Dernek kaydı veya Ticaret odası kaydı fotokopisi

-Nüfus cüzdan fotokopisi

-Portür (çalışanların)

-Çalışanlara ait Adli Sicil Belgesi

-İtfaiye raporu

-Kira kontratı fotokopisi

-Vergi Levhası Fotokopisi

-Noterden Devir Sözleşmesi

-Noterden Muvaffakatname

-Tapu Fotokopisi

-İskan fotokopisi

-Taahhütname

-Emlak beyanı

ŞİRKETLERDEN

-Sicil Gazetesi (Kuruluş Gazetesi) fotokopisi

-İmza Sirküsü fotokopisi

-Faaliyet Belgesi fotokopisi

15 dakika

4-

Umuma Açık Mesul Müdürlük Başvurusu

-Dilekçe

-Noterden Mesul Md. Sözleşmesi

-Nüfus Cüzdan fotokopisi

-Sabıka kaydı

-Portür (sağlık muaynesi sarılık, Gaita Kültürü)

10 dakika

5-

Umuma Açık İş yerlerinin tetkiki

-Dilekçe

Yarım gün

6-

Canlı Müzik İzni

-Yere bakıldıktan sonra Desibel ölçüm aleti fatura fotokopisi

-Dilekçe

-Temizlik işleri Md’den yazı

-Emniyet Güvenlik Tahkikatı

-Otopark sözleşmesi

15 dakika

7-

Ruhsat İptal Talebi

-Ruhsatın aslı

-Dilekçe

15 dakika

8-

Ruhsat Yenileme

-Herhangi bir gazeteye kayıp ilanı

-Dilekçe

15 dakika

9-

Hafta Tatili Ruhsat başvurusu

-Ruhsat fotokopisi

-Dilekçe

15 dakika

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

İlk Müracaat Yeri: İkinci Müracaat Yeri:

İsim : Fatma SARPKAYA İsim : Feride KAHAR

Unvan : Memur Unvan : Büro Şefi

Adres : Ruhsat Denetim Müdürlüğü Adres : Ruhsat ve Dent Müd

Tel : 0216 531 30 00 (2213) Tel : 531 30 00 ( 3083)

Faks : Faks :

E-Posta : http://www.uskudar.bel.tr/ E-Posta : http://www.uskudar.bel.tr/

ÜSKÜDAR BELEDİYESİ

HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

Plan ve Proje Müdürlüğü

SIRA

NO

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE)

1-

İmar Planları hk. Şifai bilgi verilmesi(Telefonla, sözlü)

 • Tapu

10 dk

2-

İmar Planlarına yapılan itirazların kabulü

 • İtiraz dilekçesi
 • Tapu
 • İmar durumu örneği

10 dk

3-

Planlar hakkında vatandaş taleplerinin dinlenmesi ve kabul edilmesi

 • Tapu
 • Dilekçe

15 dk.

4-

Vatandaşların imar planlarıyla ilgili talep ve şikayetleri hakkında yazılı cevap

 

1 hafta

5-

İmar durumu örneği talebi(Sözlü)

 • Tapu

10 dk

6-

İmar durumu örneği talebi(Yazılı)

 • Tapu
 • Dilekçe

4 gün

7-

Plan tadilat tekliflerine görüş yazılması

 • Şehir Plancıları Odası onaylı-kaşeli tadilat planı paftaları
 • İlgili Kurum Görüşleri
 • Tadilat Raporu
 • Dilekçe
 • Tapu

1 ay

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

İlk Müracaat Yeri: İkinci Müracaat Yeri:

İsim : Hakan ÖZER İsim : Halim HÜRFİKİR

Unvan : Plan ve Proje Müdürü Unvan : Plan ve Proje Şefi

Adres : Plan ve Proje Müdürlüğü Adres : Plan ve Proje Müd.

Tel : 02165313000 / 3054 Tel : 02165313000 / 3057

Faks : 02165313225 Faks : 02165313225

E-Posta : http://www.uskudar.bel.tr/ E-Posta : http://www.uskudar.bel.tr/

ÜSKÜDAR BELEDİYESİ

HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

Yazı İşleri Müdürlüğü

SIRA

NO

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE)

1-

Asker Maaşı Başvurusu

-Askerlik Şb'den Askerin Sevk Ve Terhis Tarihini Belirten Yazı

-Nüfus Müdürlüğünden Aile Nüfus Kayıt Örneği

-Askere, Eşine, Anneye, Babaya, Askerin Çocuklarına Nüfus Cüzdan Sureti(Muhtardan)

-Müracaat Eden Kişiye Muhtaç Fakirlik Kağıdı (Muhtardan)

-Müracaat Eden Kişi Ve Askere İkametgah Belgesi(Muhtardan)

- Evlilik Cüzdanı Fotokopisi (İlk 3 Sayfası)

- Kira Kontratının Fotokopisi)

- SSK- Emekli Sandığı, Bağ-Kurdan Maaş Almadığına Dair Yazı (İnternet Çıkışı Olabilir)

- Başvuran Kişiye Ait 2 Adet Resim

Evrakların içeriği ve tamamlanma süreleri kişiye göre değiştiği için belli bir süre tanımlanmamıştır.

2-

Evlendirme İşlemleri

-Nüfus Cüzdanları Aslı ve 2 adet fotokopisi

-Nüfus Kayıt Örneği

-Sağlık Raporu

-İkametgah

-Resim (6 adet)

15 dakika

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

İlk Müracaat Yeri: İkinci Müracaat Yeri:

İsim : Suna KORKMAZ İsim : Nurten CİVELEK

Unvan : Büro Şefi Unvan : Memur

Adres : Yazı İşleri Müdürlüğü Adres : Yazı işleri Müd.

Tel : 0216 531 30 00 /2201 Tel : 531 30 00 /2208

Faks : Faks :

E-Posta : http://www.uskudar.bel.tr/ E-Posta:www.uskudar.bel.tr

ÜSKÜDAR BELEDİYESİ

HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

Sağlık İşleri Müdürlüğü

Veteriner Hizmetleri Birimi

SIRA

NO

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE)

1-

Sahipli veya sahipsiz Hayvan Muayene ve tedavisi

 

20 dk

2-

Sahipli veya sahipsiz Hayvan aşılama

-Aşı karnesi

10 dk

3-

Kısırlaştırma Operasyonu

 

30 dk

4-

Menşe-i Şahadetnamesi

-Aşı karnesi

10 dk

5-

İlaçlama ve dezenfeksiyon

-

30 dk

6-

Ölü hayvan Şikayeti

 

30 dk

7-

Isırma olayında müdahale

 

30 dk

8-

Saldırgan hayvan şikayeti

 

60 dk

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

İlk Müracaat Yeri: İkinci Müracaat Yeri:

İsim : Yavuz ACAR İsim : Kemal AKIN

Unvan : Şef Memur Unvan : Veteriner Hekim Adres : Sağlık İşleri Müdürlüğü Adres : Sağlık İşleri Md

Tel : 0216 531 32 56 Tel : 0216 531 32 56

Faks : 0216 531 32 36 Faks : 0216 531 32 56

E-Posta : http://www.uskudar.bel.tr/ E-Posta:www.uskudar.bel.tr

ÜSKÜDAR BELEDİYESİ

HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

Sağlık İşleri Müdürlüğü

Sağlık Hizmetleri Birimi

SIRA

NO

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE)

1-

Poliklinik Hizmeti

TC Kimlik Numarası olan kimlik

20 dk

2-

Sağlık Raporu

TC Kimlik Numarası olan kimlik belgesi

1 Fotoğraf

10 dk

3-

Pansuman Enjeksiyon vs

TC Kimlik Numarası olan kimlik belgesi

1 Fotoğraf

10 dk

4-

Cenaze Hizmeti

Ölen Kişinin Nüfus cüzdanı veya sureti

10 dk

5-

 

 

 

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

1-2-3. Hizmetler için

İlk Müracaat Yeri: İkinci Müracaat Yeri:

İsim : Gülten ÖZTÜRK İsim : Durdu Bilgili

Unvan : Hemşire Unvan : Hemşire

Adres : Sağlık İşleri Müdürlüğü Adres : Sağlık İşleri Müd.

Tel : 0216 531 30 00/2330 Tel : 0216 531 30 00/2328

Faks : 0216 Faks : 0216

E-Posta : http://www.uskudar.bel.tr/ E-Posta : http://www.uskudar.bel.tr/

4. Hizmet için

İlk Müracaat Yeri: İkinci Müracaat Yeri:

İsim : Necla GÜRAN İsim : Fatma UZUN ŞAHİN

Unvan : İşçi Unvan : Memur

Adres : Sağlık İşleri Müdürlüğü Adres : Sağlık İşl.Müdürlüğü

Tel : 0216 531 30 00/3118 Tel : 0216 531 30 00/2334

Faks : 0216 Faks : 0216

E-Posta : http://www.uskudar.bel.tr/ E-Posta : www.uskudar.bel.tr

ÜSKÜDAR BELEDİYESİ

HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

Sosyal İşler Müdürlüğü

SIRA

NO

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE)

1-

Eğitim Yardımları

-Matbu dilekçe

70 gün

2-

Amatör Spor Kulüplerine Yardım

-Yetki Belgesi

-Taahhütname

-Alındı Belgesi Kayıt Defteri

-Nüfus Cüzden Kimlik Fotokopisi

1 ay

3-

Okul Yardımları

-Dilekçe

8 gün

4-

Kira Yardımları

-Dilekçe

10 gün

5-

Küp Projesi

-Üretici Kadın Ön Kayıt Formu

5 gün

6-

Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi

-Özel Eğt. Ve Rhb. Değerlendirme Formu

-Aile Sözleşmesi

-Eğitim Talep Dilekçesi

1-2 ay

7-

TOGEM-Toplumsal Gelişim Merkezi

- Engelli vatandaşlarımıza maddi –manevi yardım (15 – 30 gün)

-Bizim Çocuklarımız birimi (1-2 ay)

-Yaşlılara maddi-manevi yardım (5- 7 gün)

-İhtiyaç sahibi aile ve kurumların talebinin karşılanması (15 gün)

-Evlenecek çiftin çeyizinin hazırlanması (7 gün)

-Gezici Ana Okullarının eğitime hazır hale gelmesi (3 ay)

-Ev İşlerine Yardımcı eleman kursu ( 2 ay)

-

8-

Kadın Sığınma Evi

-Matbu Dilekçe

Başvuranların tetkik süreleri vardır.

9-

Cenaze Taziye işleri

Başvuru yapılan her cenaze evi için bu hizmet herhangi bir koşul gerekmeksizin gerçekleşmektedir.

-

10-

Aşevi

-Fakirlik Kağıdı

-Form 5

-Nüfus Cüzdan Fotokopisi

Başvuranların tetkik süreleri vardır.

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

İlk Müracaat Yeri: İkinci Müracaat Yeri:

İsim : Zekeriya SELAMET İsim : Fatma ÖZÇİÇEKÇİ

Unvan : Sosyal Yardım İşleri Müdürü Unvan : Memur

Adres : Sos.Yardım İşler Müdürlüğü Adres : Sos Yrd İşl Md

Tel : 0216 531 30 00 /3235 Tel : 0216 531 30 00 /2373

Faks : Faks :

E-Posta : http://www.uskudar.bel.tr/ E-Posta : www.uskudar.bel.tr

ÜSKÜDAR BELEDİYESİ

HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

Yapı Kontrol Müdürlüğü

SIRA

NO

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE)

1-

Yapı Denetim firmalarına ait hakediş raporlarını düzenlemek

-Dilekçe,

-Hakediş Raporları,

-Beton Demir Raporları,

-Banka Dekontu,

-Fatura

7 gün (15)

2-

Ruhsatlı yapılarda ruhsata tabi olmayan Basit Onarım İzni vermek

-Dilekçe

3. Gün (15)

3-

Dış cepheler için Onarım–İskele Belgesi tanzim etmek

-Dilekçe

1. Gün (5)

4-

İnşaata başlamak için arsa üzerinde bulunan eski yapının Yıkım Belgesi

-Dilekçe,

-Yeni İmar Durumu,

-Tapu,

-Çap

15. Gün (20)

5-

Yıkımı yapıldıktan sonra bilgisayar ortamında Adres Veri Tabanı (UAVT) yıkıldığını onaylamak

-Yıkım Belgesi

1. Gün (3)

6-

Ruhsatsız ve ruhsatına aykırı yapılarla ilgili tespitler yapmak

-Tapu Sureti

1. Gün (3)

7-

Yapı Tatil Tutanağı tanzim etmek

-İşlem Dosyası

1. Gün (15)

8-

Kuruma gelen vatandaşların şikâyetlerini değerlendirmek

-Dilekçe,

-Telefon,

3. Gün (15)

9-

Müteahhitlerin talebi durumunda İş Deneyim Belgesi düzenlemek

-Dilekçe,

-İş Bitirme Raporu

2. Gün (15)

10-

Yapı Kullanma (İskân) düzenlemek

-İskân Müracaat Formu (İş Bitirme)

15. Gün (30)

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

İlk Müracaat Yeri:Yapı Kontrol Teknik Büro İkinci Müracaat Yeri: Kalem Şefliği

İsim : İsim : Ekrem PAŞ

Unvan : Bölge Mühendisi Unvan : Memur

Adres : Yapı Kontrol Müdürlüğü Adre : Yapı Kontrol Müd

Tel : 0216 531 30 00 /2157 Tel : 0216 531 30 00 /3052

Faks : Faks :

E-Posta : http://www.uskudar.bel.tr/ E-Posta : www.uskudar.bel.tr

ÜSKÜDAR BELEDİYESİ

HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

SIRA

NO

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE)

1-

Emeklilik İşlemleri

-Emekli Cüzdan Fotokopisi

-Emekli olduğunu gösterir belge

-Emeklilik formu (doldurulmuş olarak)

5 dakika

2-

Tek mesken muafiyeti

-Matbu form

5 dakika

3-

1)Para iadesi

2) Vergi ihbarnamesi

3) Ceza ihbarnamesi

-Dilekçe

-Makbuz aslı

-Satışla ilgili tapu belgesi (hangi yıla ilişkin olduğuna dair)

5 dakika

4-

Mükellefiyetin sonlandırılması(ölümden ve satıştan dolayı hisse değişikliği)

-Satıştaki tapu fotokopisi

-Veraset ilamı (ölümden dolayı)

5 dakika

5-

1) Mükellefe sözlü bildirim verilmesi

2) İstenilen beyan sureti

3) Borç ekstresi

Vatandaşın açık kimlik bilgileri gerekmektedir.

2-3 dakika

6-

Tapuya rayiç değer yazısı verilmesi

Çevre Temizlik

-Tapu fotokopisi

-Borç ödemesi yapılmasının istenmesi

-Elektrik ve suyla ilgili dilekçe

Düzeltme yapılacaksa 5 veya 10- değilse, 5 dakika

7-

Çevre Temizlik Beyan kabulü Açma -Kapama

-Mal sahibi ise Tapu

-Kiracı ise kira kontratı

-Maliyeden kapanış belgesi

-Ticaret sicil gazetesi

Ortalama 10-15 dk

8-

1) Vatandaşla kurumlar arasında yazışmalar

2) Vatandaşın gönderdiği dilekçelere yanıt verilmesi(yazılı)

3) İnternet kanalıyla yapılan şikayetlere yanıt verilmesi.

Resmi kurumdan istenilen belgelerin gönderilmesi

Geldiği gün itibariyle cevap yazılıyor. Postaya teslim ediliyor.

9-

Sosyal Yardım Ödemesi

Nüfus Cüzdanı

5 dakika

10-

Muhtaç Asker ailesine yardım ödemesi yapılması

Nüfus Cüzdanı-Kimlik kartı

5 dakika

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

İlk Müracaat Yeri: İkinci Müracaat Yeri:

İsim : Kadir GİDER İsim : Behçet BEKTAŞ

Unvan : Mali Hizmetler Müdürü Unvan : Mali Hizm Müd.Muav.

Adres : Mali Hizmetler Müdürlüğü Adres : Mali Hizmetler Md.

Tel : 0216 531 31 50 Tel : 0216 531 31 52

Faks : 0216 531 31 13 Faks : 0216 492 44 11

E-Posta : kgider@uskudar.bel.tr E-Posta :

ÜSKÜDAR BELEDİYESİ

HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

ŞEFLİK

SIRA NO

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE)

DURUM BÜRO ŞEFLİĞİ

1

İMAR DURUMU

Başvuru Dilekçesi, Tapu, Çap, Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden Parselde Emlak Vergisi Ödendiğine Dair Kaşe

2 Gün (Ortalama)

MAKİNA ELEKTRİK ŞEFLİĞİ

2

TESİSAT PROJESİ TASDİK EDİLMESİ

Başvuru Dilekçesi, Tapu Fotokopisi, Trafo Belgesi (AYEDAŞ Tarafından Verilir), Yapı Denetim Sözleşmesi, 1 Adet Mimari Proje, 5 Adet Elektrik-Telefon Projesi, 5 Adet Isıtma-Sıhhi Tesisat-Doğalgaz Tesisatı Projesi, 2 Adet Isı Yalıtım Projesi ve Hesapları

1 Gün (Tesisat Harcının Aynı Gün İçerisinde Yatırıldığı Varsayılarak)

3

ISI YALITIM RAPORU DÜZENLENMESİ

Başvuru Dilekçesi, Yapıya Ait İnşaat Ruhsatları, Yapıya Ait Tasdikli Isı Yalıtım Projesi

3 Gün (Isı Yalıtım Harcının Aynı Gün İçerisinde Yatırıldığı Varsayılarak)

4

HER TÜRLÜ MEKANİK AKSAM VE ASANSÖR RUHSAT PROJESİ TASDİK EDİLMESİ VE FENNİ MUAYENESİ

Başvuru Dilekçesi, Binaya Ait Tapu Fotokopisi, Binaya Ait Tasdikli Mimari Proje, Binaya Ait Yapı Ruhsatı, Asansör Bakım Sözleşmesi, Asansör Motor Beyanı, Asansörün Bakım ve Kurtarma Talimatları, Asansör Kullanma Talimatı, Asansör Firmasının CE Belgeleri (Aslı Gibidir Onaylı), AT Tipi İnceleme Belgesi, Monte Edilen Asansöre Ait AT Uygunluk Beyanı, Asansörün Son Muayene Raporu, Projeyi İmzalayan Mühendislerin Serbest Müşavir Mühendislik ve Büro Tescil Belgeleri (Projenin Yapıldığı Yıla Ait), Asansöre Ait 3 Adet Proje

3 Gün (Asansör Ruhsat Harcının Aynı Gün İçerisinde Yatırıldığı Varsayılarak)

HARİTA

ŞEFLİĞİ

5

İNŞAAT İSTİKAMET RÖLÖVESİ

Başvuru Dilekçesi, Tapunun Aslı, Röperli Kroki (Aslı), Çap (Aslı), Yeni Tarihli İmar Durumu

3 Gün

6

TERK- TEVHİD- İFRAZ- İRTİFAK TESİSİ KURULMASI BAŞVURULARI (ENCÜMEN TEKLİF FOLYESİ)

Başvuru Dilekçesi, İnşaat İstikamet Rölövesi, Röperli Kroki, Tapu, 6 Adet Encümen Teklif Folyesi

3 Gün

7

KOT KESİT BELGESİ

Başvuru Dilekçesi, İmar Durumu, İnşaat İstikamet Rölövesi, Tapu (Aslı), Röperli Kroki, Çap, Gerekli Durumlarda Vaziyet Planı

3 Gün

(İstikamet Rölövesinden Sonra)

8

AĞAÇ RÖLÖVESİ

Röperli Kroki, Çap

3 Gün

9

GABARİ

İnşaat İstikamet Rölövesi, Kot Kesit Belgesi, Röperli Kroki, Çap

5 Gün

KALEM

ŞEFLİĞİ

10

TESCİL BELGESİ

Mal Sahibi Vekaletnamesi (Tüm Mühendislerin İsmi Geçecek Şekilde), Tüm Mühendislerin İlgili Yere Ait Noterden Verdikleri Sorumluluk Beyanı, Mühendislerin Büro Tescil Belgesi (İlgili Yıla Ait), Tüm Mühendislerin Büyük Şehir Sicil Kaydı (İlgili Yıla Ait), Tapu- Çap- Röperli Kroki- İmar Durumu- İnşaat İstikamet Rölövesi- Kot Kesit Belgesi Kopyalarından Oluşan Dosya, Tadilat Projelerinde Mühendis Değişikliği Olması Halinde Önceki Mühendisin Muvafakatnamesi (Noterden), Eski Eserlerde Noterden T.U.S. Taahhütnamesi

1 Gün

RUHSAT ŞEFLİĞİ

11

4708 SAYILI YAPI DENETİM YASASINA TABİ İNŞAATLARA MİMARİ PROJE ONAYI VE RUHSAT VERİLMESİ

Tapu, Çap, Röperli Kroki, İmar Durumu, İnşaat İstikamet Rölövesi, Kot Kesit Belgesi, Terkli Tapu (Varsa), İlgili Müdürlüklere Terk Yazısı (Varsa), Vaziyet Planı Onayı (Gerekli Olduğu Hallerde), İ.S.K.İ. Belgesi, Fen İşleri Yazısı (23. Madde), Sığınak Tastiki, İtfaiye Tastiki, Isı Yalıtım Tastiki, Trafo Belgesi, Tapu Mülkiyet Yazısı, 1. Hissedar Muvaffakatı, Hesap İşleri (Vergi Borcu Yazısı), Numarataj Yazısı, Temizlik İşleri Yazısı (Makbuz), Yıkım Ruhsatı, K.V.T.K.K. Kararı (Varsa), Avan Proje Onayı, Cephe Onayı, Müteahhit Sözleşmesi (Taahhüdü), Otopark Taahhütnamesi, Otopark Harcı, Ruhsat Harcı, Denetim Büro Sözleşmesi, Denetim Harcı, Denetim Proje Kontrol Formu, Yapı Denetim İzin Belgesi, Denetçi Belgeleri, Yapı Denetim Taahhüdü, Yapı Denetim Taahhüdü, Şantiye Şefliği Sözleşmesi, İnşaatın Durumu ve Kullanım Amacı, Mimari Proje

3 Gün (Bütün Evrakların Tamamlanması Halinde)

12

5’Lİ TUS’A GÖRE (TOPLAM İNŞAAT ALANI 200 M2 VE 2 KAT OLMASI HALİNDE) MİMARİ PROJE ONAYI VE RUHSAT VERİLMESİ

Tapu, Çap, Röperli Kroki, İmar Durumu, İnşaat İstikamet Rölövesi, Kot Kesit Belgesi, Terkli Tapu (Varsa), İlgili Müdürlüklere Terk Yazısı (Varsa), Vaziyet Planı Onayı (Gerekli Olduğu Hallerde), İ.S.K.İ. Belgesi, Fen İşleri Yazısı (23. Madde), Sığınak Tastiki, İtfaiye Tastiki, Isı Yalıtım Tastiki, Trafo Belgesi, Tapu Mülkiyet Yazısı, 1. Hissedar Muvaffakatı, Hesap İşleri (Vergi Borcu Yazısı), Numarataj Yazısı, Temizlik İşleri Yazısı (Makbuz), Yıkım Ruhsatı, K.V.T.K.K. Kararı (Varsa), Avan Proje Onayı, Cephe Onayı, Müteahhit Sözleşmesi (Taahhüdü), Otopark Taahhütnamesi, Otopark Harcı, Ruhsat Harcı, 5’Lİ TUS Uygulama sorumluluk Beyanı (Noterden), Mimari Proje

3 Gün (Bütün Evrakların Tamamlanması Halinde)

13

ESKİ ESERLERE RUHSAT VERİLMESİ

Tapu, Çap, Röperli Kroki, İmar Durumu, İnşaat İstikamet Rölövesi, Kot Kesit Belgesi, Terkli Tapu (Varsa), İlgili Müdürlüklere Terk Yazısı (Varsa), Vaziyet Planı Onayı (Gerekli Olduğu Hallerde), İ.S.K.İ. Belgesi, Fen İşleri Yazısı (23. Madde), Sığınak Tastiki, İtfaiye Tastiki, Isı Yalıtım Tastiki, Trafo Belgesi, Tapu Mülkiyet Yazısı, 1. Hissedar Muvaffakatı, Hesap İşleri (Vergi Borcu Yazısı), Numarataj Yazısı, Temizlik İşleri Yazısı (Makbuz), K.V.T.K.K. Kararı, Kurul Onaylı Projeler (Rölöve, Restitüsyon ve Restorasyon), Müteahhit Sözleşmesi/Taahhüdü (Varsa), Otopark Taahhütnamesi, Otopark Bedeli, 5’Lİ TUS Uygulama Sorumluluk Beyanı (Noterden)

3 Gün (Bütün Evrakların Tamamlanması Halinde)

14

KAT İRTİFAKININ KURULMASI

Başvuru Dilekçesi ve Ekinde Hazırlanmış Kat İrtifak Listesi, Onaylı Mimari Proje

1 Gün

15

AVAN PROJE ONAYI

Tapu, Çap, Röperli Kroki, İmar Durumu, İnşaat İstikamet Rölövesi, Kot Kesit Belgesi, Plan Notu ve Yönetmelik Şartlarına Göre Hazırlanmış Avan Proje

3 Gün

16

TADİLAT VEYA İLAVE İNŞAAT RUHSATI VERİLMESİ

Tapu, Çap, Röperli Kroki, İmar Durumu, İnşaat İstikamet Rölövesi, Kot Kesit Belgesi, Vergi Borcu, Yapı Denetim Raporu, Hazırlanmış Tadilat Projesi ya da İlave İnşaat Projesi

3 Gün

17

RUHSAT TEMDİDİ

Başvuru Dilekçesi, Tapu Mülkiyet Yazısı, Vergi Borcu, Güncel İmar Durumu Yapı Denetim Raporu ya da 5’li TUS Raporu

3 Gün

STATİK

BÜRO ŞEFLİĞİ

18

STATİK PROJE ONAYI

Onaylı Mimari Proje, Statik Proje (Gerekli Onayları Yapılmış), Onaylı Zemin Etüd Raporu, Betonarme Hesapları

1 Gün

19

GEREKLİYSE TAHLİYE İŞLEMLERİ

 

DERHAL

20

STATİK RAPOR

Başvuru Dilekçesi

2 Gün

21

ZEMİN ETÜD ÖN BİLGİ

Başvuru Dilekçesi, Tapu, İmar Durumu, Kot Kesit Belgesi, Proje Müellifi Yazısı

1 Gün

22

ZEMİN ONAYI

Başvuru Dilekçesi, Zemin Etüd Raporları

2 Gün

KUDEB ŞEFLİĞİ

23

ESKİ ESER STATİK RAPOR

Başvuru Dilekçesi, Fotoğraf

2 Gün

24

CEPHE ONAYI

Onaylı Avan Proje, Cephe Perspektifleri (Ön, Arka ve Yanlardan Renklendirilmiş Cephe Görüntüleri ve Dijital Ortam Kaydı), Sokak Fotoğrafları, İmar Durumu, Kot Kesit Belgesi

1 Gün

25

TEKNİK RAPOR (AYKIRI UYGULAMALARIN TESPİTİ)

Başvuru Dilekçesi

2 Gün

26

ESKİ ESER PROJELERİN TETKİKİ

Başvuru Dilekçesi, Tapu, Çap, Röperli Kroki, İmar Durumu, İnşaat İstikamet Rölövesi, Kot Kesit Belgesi, Restorasyon Projesi

2 Gün

27

İL ÖZEL İDARE FON BAŞVURULARI

Başvuru Dilekçesi, Kurul Kararı (Tescil/Grup Kararı), Fotoğraflar (Eski ve Güncel)

Yılda İki Kez Dönemler Halinde (Ocak – Haziran)

28

BASİT ONARIM İZNİ

Başvuru Dilekçesi, Kurul Kararı (Tescil/Grup Kararı), Güncel Fotoğraf, Eski Fotoğraflar (Varsa), Tapu

3 Gün

29

ESKİ ESERLERDE YAPI KULLANIM İZNİ HAKKINDA GÖRÜŞ

Başvuru Dilekçesi, Yapının Uygun Yapıldığına Dair Yapı Kontrol Müdürlüğü Yazısı ve Yapıya Ait Bütün Vizelerin Alınmış Olması, Kurul Onaylı Proje

1 Gün

30

ESKİ ESERE BİTİŞİK YA DA PLAN NOTU GEREĞİ SOKAK SİLÜETİ AÇISINDAN AVAN PROJELERİN KURULA GÖNDERİLMESİ

Başvuru Dilekçesi, Plan ve Yönetmelik Şartlarına Uygun Avan Proje

2 Gün

TÜM ŞEFLİKLER

31

BEYAZ MASA ŞİKAYETLERİ

Müracaat

1 Gün

 

NOT: Hizmet Süreleri; İlgililerinin Evraklarını Eksiksiz Olarak İbraz Etmeleri ve Harçlarını Yatırmaları Halinde Yaklaşık Olarak Belirlenmiştir.

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

İlk Müracaat Yeri : İmar Ve Şehircilik Müdürlüğü İkinci Müracaat Yeri: İlgili Birim Şeflikleri

Kalem Şefliği

İsim : İhsan Arısüt İsim:

Unvan : Kalem Büro Şefi Unvan:

Adres : Üsküdar Belediyesi İmar ve Şehircilik Md. Adres:

Tel : 0 216 531 30 00 (Dahili: 2161) Tel:

Faks : 0 216 531 32 25 Faks:

E-Posta : E-posta:

Teftiş Kurulu Müdürlüğü, Hukuk İşleri Müdürlüğü ve Özel Kalem müdürlüğünde evrak döngüsü gerektiren ve vatandaşa direkt dönük bir işlem yürütülmemektedir.

 
        

      

Mimar Sinan Mahallesi Dr. Fahri Atabey Caddesi No: 21 81160 Üsküdar - İstanbul
0216-2012021